Några av mina första skisser. Vissa av dem presenterades för kunden i ett tidigt skede i processen.

Back to Top